80 rocznica bitwy o Monte Cassino

Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu kultywuje pamięć patriotyczną.
W piątek, 17 maja 2024 r., na dzień przed oficjalnymi uroczystościami, uczniowie z klasy 2G, którzy kształcą się w zawodzie Technik logistyk w służbach mundurowych w olkuskim Zespole Szkół Nr 1, po opieką pani Bogusławy Sypień i pana Marka Barczyka, na Starym Cmentarzu w Olkuszu upamiętnili 80. rocznicę bitwy o Monte Cassino.

Brembo logo

W dniu 10 maja 2024 roku uczniowie kas 1 g i 2 e, uczący się na profilach: technik mechanik, technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz technik mechatronik, wraz z nauczycielami odwiedzili firmę Brembo znajdującą się w Dąbrowie Górniczej.

Wiktor Wasiak

Niezmiernie miła wiadomość dotarła do ZS Nr 1 w Olkuszu. Wiktor Wasiak – uczeń klasy 3E Technik mechatronik, pod kierunkiem Pana mgr inż. Marka Maliny - został finalistą trójetapowej Olimpiady Elektroników i Mechatroników ELEKTROMECHATRON w grupie mechatronicznej. Olimpiada jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jej organizatorem jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
Jest to olimpiada wymagająca od uczestników ogromnej wiedzy i umiejętności.
Do zawodów III stopnia zostało zakwalifikowanych nie więcej niż 20 osób. W zawodach III stopnia od Uczestników wymagany był „poziom wiedzy, wymagany do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki w szkole ponadpodstawowej w zakresie treści podstaw programowych przedmiotów zawodowych dla wybranej grupy tematycznej, poszerzony o zagadnienia wskazane w programie merytorycznym olimpiady na zawody III stopnia”. Polegały one na rozwiązaniu zadań tekstowych.

Jestem przedsiębiorczy

Jesteśmy niezmiernie dumni z udziału uczniów szkół podstawowych w konkursie "Jestem przedsiębiorczy - planuję swój biznes”. To wyjątkowe wydarzenie, które pozwoliło uczestnikom zaprezentować swoje przedsiębiorcze umiejętności oraz kreatywność w planowaniu i realizacji własnego biznesu.
Gratulujemy jeszcze raz wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów w realizacji swoich przedsiębiorczych planów oraz rozwoju swoich biznesów!

Zobacz PLAKAT.

rajd językowo sportowy

Drodzy uczniowie klas I zapraszamy Was na rajd językowo-sportowy w dniu 29.05.2024r. Start o godzinie 16oo. Obowiązują zgody Rodziców.
W programie:
1. Rajd do Rabsztyna  2. Występy językowe  3. Konkursy, gry i zabawy językowe
4. Karaoke w językach obcych  5. Konkurencje językowe

 Zobacz PLAKAT.

Konkurs malarsko fotograficzny

10.05.2024 r. nastąpiło wręczenie nagród w powiatowym konkursie malarsko fotograficznym organizowanym przez ZS nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu.
Laureaci otrzymali nagrody które ufundowało Starostwo Powiatowe w Olkuszu i ZS nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu Wręczyła je Pani Dyrektor mgr inż. Aldona Nowicka, mgr Anna Kubiak oraz dr hab. Wojciech Kubiak prof. Uczelni.
Nagrody otrzymali:
1. miejsce - Nikodem Piechowicz SP nr 4 w Olkuszu
2. miejsce - Julia Sajdak SP nr 1 w Olkuszu
3. miejsce - Julia Chochół ZSP w Osieku
Nagroda publiczności - Zofia Kulig SP nr 4 w Olkuszu

Konkurs ekonomiczny

Jesteśmy bardzo dumni z udziału wszystkich uczniów w Konkursie Wiedzy Ekonomicznej i Finansowej, który odbył się 30 kwietnia. To było wyjątkowe wydarzenie, które pozwoliło uczestnikom wydarzenia wykazać się nie tylko znajomością teoretycznych zagadnień ekonomicznych, ale także umiejętnością analizy realnych problemów ekonomicznych. Cieszymy się ogromnie, że tak wielu uczniów wzięło udział w konkursie, co pokazuje ich zaangażowanie w rozwój wiedzy ekonomicznej i finansowej. Wasza determinacja i wysiłek są godne uznania.

 

Konkurs wiedzy ekonomicznej i finansowej

Konkurs wiedzy ekonomicznej i finansowej organizowanej przez Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Olkuszu realizowanego w ramach projektu „Ja znam się na pieniądzach” odbył się w dniu 30 kwietnia 2024 roku o godzinie 9:00 wśród uczniów klas I i II szkół ponadpodstawowych.
„Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej”.

Marcowe i kwietniowe wydarzenia czytelniczeUczniowie w bibliotece ZS Nr 1 w Olkuszu pamiętają o okolicznościowych rocznicach.
Uczniowie klasy 2A: Anna Fałda, Nikola Garus, Tomasz Kowalski i Szyman Śliwa, upamiętnili w bibliotece szkolnej MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PISARZY obchodzony 3 marca. Tym razem popularyzowali pisarzy polskich eksponując wybrane, znajdujące się w bibliotece, na temat ich życia i twórczości, unikatowe pozycje książkowe.

Zdjęcia w GALERII.

logo zs1

Kwiecień 2024 w ZS Nr 1 w Olkuszu obfitował w wydarzenia związane m. in. z Tygodniami Zawodów; realizacją pierwszej mobilności nowego Projektu „ Europejskie trendy w kształtowaniu ogrodów” finansowanego ze środków Funduszu Wyszehradzkiego V4 Gen; działaniami w ramach projektu „ JA ZNAM SIĘ NA PIENIĄDZACH”, realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Olkuszu z Narodowym Bankiem Polskim; Pożegnaniem klas maturalnych; udziałem naszej Szkoły w Szkolnych Budżetach Partycypacyjnych (Obywatelskich), którego realizatorem jest Stowarzyszenie Dobroczynne ,,Res Sacra Miser w ramach projektu ,,Młody Olkusz - młodzież na rzecz kształtowania lokalnych polityk".

Pożegnanie klas maturalnychW dniu 26 kwietnia 2024 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu odbyła się po raz pierwszy na nowej sali gimnastycznej uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas maturalnych po szkole podstawowej . Szkołę ukończyły klasy : 5Bp - wychowawca Pani Anna Pilch -Perlak, 5Dp - Wychowawca Pani Agata Ostrowska, 5Ep- Wychowawca Pani Jadwiga Karcz, 5Fp - Wychowawca Pani Sylwia Molik.
„To jest wyjątkowe zakończenie roku szkolnego, bo Wy jesteście wyjątkowi...”- powiedziała Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu Pani Aldona Nowicka.

Zdjęcia w GALERII.