technik mechatronik

Technik mechatronik to nowoczesny, wymagający i poszukiwany zawód na rynku pracy.
Mechatronik to osoba, która umie projektować nowoczesne urządzania i linie produkcyjne.
Potrafi łączyć umiejętności wielu dziedzin nauki, bo tego wymaga nowoczesny przemysł.

Technik mechatronik to nowoczesny, wymagający i poszukiwany zawód na rynku pracy. Mechatronik to osoba, która umie projektować nowoczesne urządzania i linie produkcyjne. Potrafi łączyć umiejętności wielu dziedzin nauki, bo tego wymaga nowoczesny przemysł.
Obserwuje się stały wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tym zawodzie. Znajdują oni zatrudnienie w energetyce, medycynie, przemyśle lotniczym, budownictwie, samochodowym i wielu innych branżach.

 Charakterystyka zawodu.

Technik mechatronik jest nowym, interdyscyplinarnym zawodem. Uczniowie kształcący się w tym kierunku nabywają szeroką wiedzę ogólną i umiejętności z mechaniki, elektryki, elektroniki i programowania. Technik mechatronik zajmuje się projektowaniem, montażem, konserwacją, diagnostyką i naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych wykorzystywanych m.in. we współczesnych, zautomatyzowanych liniach produkcyjnych i montażowych. Potrafi też programować i obsługiwać sterowniki PLC, obrabiarki CNC i roboty przemysłowe.

Sylwetka absolwenta.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.