Wiktor Wasiak

Niezmiernie miła wiadomość dotarła do ZS Nr 1 w Olkuszu. Wiktor Wasiak – uczeń klasy 3E Technik mechatronik, pod kierunkiem Pana mgr inż. Marka Maliny - został finalistą trójetapowej Olimpiady Elektroników i Mechatroników ELEKTROMECHATRON w grupie mechatronicznej. Olimpiada jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jej organizatorem jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
Jest to olimpiada wymagająca od uczestników ogromnej wiedzy i umiejętności.
Do zawodów III stopnia zostało zakwalifikowanych nie więcej niż 20 osób. W zawodach III stopnia od Uczestników wymagany był „poziom wiedzy, wymagany do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki w szkole ponadpodstawowej w zakresie treści podstaw programowych przedmiotów zawodowych dla wybranej grupy tematycznej, poszerzony o zagadnienia wskazane w programie merytorycznym olimpiady na zawody III stopnia”. Polegały one na rozwiązaniu zadań tekstowych.

 

Finalista OEiM ELEKTROMECHATRON jest zwolniony z części pisemnej egzaminu zawodowego i ma możliwość – zgodnie z regulaminem uczelni wyższej – otrzymać jej indeks.

Z finalistą Wiktorem Wasiakiem został przeprowadzony wywiad.
Oto jego treść.
Witam serdecznie.
-Wiktorze, dlaczego zdecydowałeś się na udział właśnie w tej Olimpiadzie?
Pan Marek Malina zasugerował, żebym spróbował startować w tejże Olimpiadzie.
Chciałem przetestować swoją wiedzę. Zawsze byłem dobry z zajęć praktycznych. Uczę się bardzo szybko. Jestem w trzeciej klasie Technikum a w OEiM ELEKTROMECHATRON zwykle biorą udział uczniowie klas czwartych i piątych Technikum. Jak widać, podołałem.
-W jaki sposób przygotowywałeś się do Olimpiady?
Powtórzyłem zasady programowania i przetestowałem działanie programów mechatronicznych. Także w pociągu, w drodze do Szczecina, gdzie na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego odbywał się centralny etap Olimpiady, jeszcze czytałem z podręcznika działy dotyczące mechatroniki, automatyki i robotyki.
-Przygotowania do Olimpiady to wiele wyrzeczeń. W jaki sposób zaplanowałeś swój czas nauki i relaksu?
Przyznam, że dużo wiedzy znam na pamięć. Był więc także czas na relaks.
-Wiedza z jakich przedmiotów najbardziej przydała Ci się podczas rozwiązywania zadań na olimpiadzie?
Podczas rozwiazywania zadań na olimpiadzie „przydały” mi się przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne, jakich uczę się w klasie o profilu Technik mechatronik. Były także zadania z fizyki.
-Co sprawiało ci najwięcej trudności podczas Olimpiady?
Jednego zadania nie przeczytałem ze zrozumieniem. Było to zadanie z fizyki.

-Jak uczyć się efektywnie?
Lubię natychmiast zapamiętać wiedzę na lekcji i od razu zrozumieć temat.
-Jakie są Twoje zainteresowania?
Od dzieciństwa lubiłem rozkręcać i naprawiać urządzenia mechaniczne oraz zgłębiać, jak one działają. Mam w domu mały układ mechatroniczny, do którego dodaję coraz to nowe części. Mechatronika jest moją pasją, taką „od serca”. Fascynuje mnie połączenie elektroniki i mechatroniki.
Jaki jest twój przepis na sukces?
Moim zdaniem nieodzowne jest zainteresowanie nauczanym przedmiotem. Pasja do technicznych przedmiotów prowadzi mnie do odkrywania ich tajników w szkole i „na własną rękę”. Systematyczna i bieżąca nauka to dźwignia sukcesu.
-Jakich rad udzieliłbyś uczniom naszej Szkoły?
Polecam uważać na lekcji i być na niej skoncentrowanym. Jak się nie rozumie czegoś, to dobrze jest przeczytać w podręczniku w lekcję poprzedzającą dany temat. Naukę ułatwi także przeczytanie z podręcznika lekcji, która dopiero ma się odbyć, aby być „krok naprzód” przed wiedzą, którą ma się dopiero nabyć. Wtedy łatwiej jest doprecyzować pytania zadawane na lekcji, aby lepiej zrozumieć temat.
-Jakie są Twoje plany na przyszłość?
Po ukończeniu Technikum planuję iść na wyższe studia. Jeszcze nie zdecydowałem, na jaką uczelnię ale „nisko nie mierzę”.
-Dziękuję bardzo za rozmowę.
Wywiad przeprowadziła pani Iwona Rams
Więcej na:
Wyniki III etapu OEiM ELEKTROMECHATRON
https://elektromechatron.edu.pl/files/ELEKTROMECHATRON%20wyniki%20III%20Etap.pdf
-Olimpiada Elektroników i Mechatroników Elektromechatron,
https://elektromechatron.edu.pl/;
-Regulamin OEiM ELEKTROMECHATRON https://elektromechatron.edu.pl/files/OWEiM_MECHATRON_regulamin_31_03_2022.pdf