80 rocznica bitwy o Monte Cassino

Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu kultywuje pamięć patriotyczną.
W piątek, 17 maja 2024 r., na dzień przed oficjalnymi uroczystościami, uczniowie z klasy 2G, którzy kształcą się w zawodzie Technik logistyk w służbach mundurowych w olkuskim Zespole Szkół Nr 1, po opieką pani Bogusławy Sypień i pana Marka Barczyka, na Starym Cmentarzu w Olkuszu upamiętnili 80. rocznicę bitwy o Monte Cassino.

Uczniowie z olkuskiego „Staszica” pogłębili swą wiedzę o walkach pod Monte Cassino, o których opowiedział pan Marek Barczyk, poznali historię pamiątkowych tablic ufundowanych w 1997 r. przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Włoskiej, w imieniu władz Olkusza oraz szkolnej społeczności zapalili symboliczne znicze pod tablicą poświęconą żołnierzom polskim – mieszkańcom Ziemi Olkuskiej, poległym we Włoszech w latach 1943-1944 oraz uczcili ich pamięć minutą ciszy. Na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino spoczywa dwunastu mieszkańców ziemi olkuskiej poległych w tej bitwie.
80 lat temu żołnierze 2 Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa zdobyli wzgórze i klasztor Monte Cassino, który był silnie ufortyfikowaną niemiecką pozycją obronną na tzw. linii Gustawa, która miała nie dopuścić do zdobycia Rzymu przez aliantów. Polscy żołnierze jako pierwsi zawiesili na jego szczycie biało-czerwoną flagę. Bitwa o Monte Cassino była jedną z najcięższych i najkrwawszych bitew w II wojnie światowej. Zwycięstwo w tej bitwie otwarło aliantom drogę na Rzym.
Chwała Bohaterom!
Więcej na:
- 80. rocznica bitwy o Monte Cassino, [online], [dostęp: 22 maja 2024], Dostępny w
Internecie: < https://przeglad.olkuski.pl/80-rocznica-bitwy-o-monte-cassino/>;
- 80. rocznica bitwy o Monte Cassino, [online], [dostęp: 22 maja 2024], Dostępny w
Internecie: <https://umig.olkusz.pl/index.php/2024/05/20/80-rocznica-bitwy-o-monte-cassino/>;

 80 rocznica bitwy o Monte Cassino 1  80 rocznica bitwy o Monte Cassino 2
 80 rocznica bitwy o Monte Cassino 3  80 rocznica bitwy o Monte Cassino 4