32-300 Olkusz,
ul. Górnicza 12

+48 32 643 04 50
szkola@zs1olkusz.edu.pl

mini rekrutacja

Okiem drona

"Mechanik" okiem drona

Marta Bizoń

Koncert Marty Bizoń

Narodowe Świeto Niepodległości

11 listopada 2019 r.

O nas

Czy wiesz, gdzie spedzisz kolejne lata nauki?

Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu czeka na Ciebie! Dlaczego szkoła z zawodem? Zdobycie zawodu po 3-4 latach nauki (oszczędność czasu i pieniędzy). Możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych lub podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Łatwiejsze zdobycie pracy (poszukiwane zawody, odbyta praktyka zawodowa).

Oferta edukacyjna

DOŁĄCZ DO NAS

Łatwy dojazd, możliwość zakwaterowania w bursie międzyszkolnej, dobre wyposażenie szkół, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, stosunkowo niskie koszty kształcenia ponoszone przez rodziców.

Film promocyjny

Nasi przedstawiciele

Jakub Jurczyk

Przewodniczący Samorządu Szkolnego

Wiktor Jurczyk

Z-ca Przewodniczącego Samorządu Szkolnego

Jakub Zydroń

Z-ca Przewodniczącego Samorządu Szkolnego

Kamil Drożyński

Rzecznik praw ucznia rzecznikprawucznia@outlook.com

Marek

Frapol26 listopada 2019 r. chłodnicy z klasy IIIc i IVc pod opieką Pani Anny Kowal i Pana Kazimierza Barana wzięli udział w wycieczce zawodoznawczej u polskiego producenta systemów i centrali wentylacyjnych – w firmie FRAPOL z Krakowa.
Wycieczka obejmowała szkolenie składające się z części wykładowej nt. argumentacji technicznej stosowania wentylacji mechanicznej, case study projektowania i budowy urządzeń oraz wizyty na hali produkcyjnej małych centrali wentylacyjnych.

Zdjęcia w GALERII.

Marek

Kamil Kopeć

Niezmiernie miło poinformować, że uczeń ZS Nr 1 w Olkuszu - Kamil Kopeć z klasy 2e, znalazł się w elitarnym gronie uczniów z Małopolski, którzy odnieśli sukces podczas jesiennych warsztatów weekendowych, zorganizowanych w dniach 22-24 listopada 2019 r., w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”, organizowanego przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Czytaj więcej: Sukces na MChE
Marek

Mechanik MCHEZespół Szkół Nr 1w Olkuszu realizuje projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” organizowany przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zdjęcia w GALERII.

Czytaj więcej: "Mechanik" na MChE
Marek

Makbet

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu często są obecni w teatrze oraz na spotkaniach teatralnych. W dniu 21 listopada 2019 r. uczniowie klas: 2a, 2e, 2f i 3f (80 osób) pod opieką Pań: Eweliny Orlińskiej, Bogusławy Sypień i Iwony Rams byli obecni w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu, na spektaklu „Makbet” Williama Szekspira wystawionym przez Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia.

Czytaj więcej: „Mechanik” na „Makbecie”
Marek

konf zaw

W Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu od lat są organizowane konferencje zawodoznawcze na szczeblu powiatowym. W dniu 19 listopada 2019 r. w popularnym „Mechaniku”, z okazji 120-lecia Szkoły, odbyła się powiatowa konferencja na temat „Przyszłość kształcenia zawodowego w powiecie olkuskim”, z udziałem Starosty Olkuskiego Bogumiła Sobczyka, Małopolskiego Wicekuratora Oświaty Haliny Cimer, starszego wizytatora Andrzeja Janczy, Dyrektorów szkół zawodowych w powiecie, Prodziekana WIŚ Politechniki Krakowskiej Jarosława Müllera oraz pracodawców.

Zdjęcia w GALERII.

 

Czytaj więcej: Przyszłość kształcenia zawodowego w powiecie olkuskim
Marek

M Chwast

Niezmiernie miło poinformować, że uczeń ZS Nr 1 w Olkuszu – Mateusz Chwast z klasy 3e (Technik mechatronik), zakwalifikował się do zawodów II stopnia XVLI ogólnopolskiej, trójstopniowej, Olimpiady Wiedzy Technicznej, organizowanej przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Czytaj więcej: Etap wojewódzki OWT
Marek

ang olipiada

W dniu 07 listopada 2019 r. w Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu odbyła się 44 Olimpiada Języka Angielskiego - Etap Szkolny, za który odpowiadał nauczyciel przedmiotu - mgr Agnieszka Kopeć.
Olimpiadzie pod patronatem Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu przyświecało hasło przewodnie:
"Lepsza znajomość języków obcych jednym z głównych warunków zbliżenia między narodami".

Zdjęcia w GALERII.

Czytaj więcej: 44 Olimpiada języka angielskiego
Marek

jablko

W dniu 15 listopada 2019 r. w Zespole Szkół Nr 1w Olkuszu, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Olkuszu i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olkuszu, już po raz dziewiąty, odbyła się prozdrowotna akcja „Dzień bez papierosa”.

Czytaj więcej: Jabłko zamiast papierosa
Marek

Pieszy

Pieszy pamiętaj, bądź w nocy widoczny na drodze!
W dniu 13 listopada 2019 r. klasa 3b (Technik pojazdów samochodowych) pod opieką Pań: Edyty Haberki i Eweliny Haberki, uczestniczyła w warsztatach na temat Bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ruchu pieszym, w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Dąbrowie Górniczej.
Prowadzący warsztaty przypominali uczestnikom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, ze szczególnym uwzględnieniem zasad dotyczących bezpieczeństwa pieszych na drodze, zwłaszcza wieczorem i nocą. W porze jesiennej i zimowej, kiedy wcześnie zapada zmrok, piesi mogą być niewidoczni na drodze. Kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność, a piesi, zwłaszcza po zmierzchu, koniecznie powinni nosić na sobie odblaski.
PIESZY UCZESTNIKU RUCHU, PAMIĘTAJ, BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE W NOCY!!!
TO URATUJE CI ŻYCIE!!!
Podczas wyjazdu szkolenie było połączone z zabawą – wizytą w kręgielni.

Marek

wolontariatWyjątkowe momenty w życiu Zespołu Szkół nr 1 w Olkuszu to nie tylko czas świętowania oraz dbania o tradycję, lecz również jest to znakomita okazja, aby nieść bezinteresowną pomoc.
W dniu 11 listopada podczas obchodów Dnia Niepodległości na olkuskim Rynku oraz podczas Pikniku Patriotycznego przy ulicy Górniczej, wolontariusze z Zespołu Szkół nr 1 pod opieką Pani Agnieszki Kopeć oraz Pani Sylwii Zawady zbierali do puszek datki na szczytny cel, jakim jest pomoc dla 23-letniej Agnieszki Gil z Kosmolowa, która umiera na guza mózgu - nieoperacyjnego glejaka III stopnia.
Jedyną nadzieją i szansą na pokonanie glejaka jest terapia immunologiczna, która jest bardzo kosztowna. Każde działanie ma sens, pamiętajmy że liczy się każda złotówka i każda pomoc!
Wszystkim osobom, które włączyły się w zbiórkę pieniędzy na rzecz Agnieszki Gil zorganizowaną przez wolontariuszy "Mechanika" serdecznie dziękujemy.

Zdjęcia w GALERII.

Marek

niepodleglosc 2019Powiatowe obchody Święta Niepodległości Polski 2019 w Olkuszu, połączone z Jubileuszem 120-lecia ZS Nr 1 w Olkuszu, zostały zorganizowane przez Starostę Olkuskiego Bogumiła Sobczyka, Przewodniczącego Rady Powiatu Jacka Osucha i Dyrektora ZS Nr 1 w Olkuszu Aldonę Nowicką, w ramach projektu „Piknik Patriotyczny”. Partnerem wydarzenia było Województwo Małopolskie.

Zdjęcia w GALERII.

Czytaj więcej: Powiatowe obchody Święta Niepodległości Polski w 120-lecie ZS Nr 1 w Olkuszu

Partnerzy szkoły

certusel logicessysinterkonektkrakserviskt2000lodo drewmalboxmontersiOWENTplast metpzutaktUEpolnoxAmbi Tech

120

Lat

1234

Projektów

121

Pucharów

43679

Absolwentów

Nowoczesne elastyczne kształcenie zawodowe. Możesz zdobyć tytuł Technika i uprawnienia zawodowe..

CKU i KZ

Jak działają roboty? Czym jest modelowanie 3D? Jak wykonać instalację monitoringu?

Akademia Młodego Technika Button

Centrum Kultury i Tradycji ZS Nr 1 w Olkuszu

Więcej ...

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

Erasmus DE; ?>

Wychowanie fizyczne przygotowuje do całożyciowej troski o swoje ciało poprzez aktywność fizyczną, dbałość o swoją sprawność fizyczną i zdrowie. Podczas lekcji wychowania fizycznego uczeń winien pogłębiać wiedzę, nabywać umiejętności i rozwijać pożądane postawy (prosomatyczne, prozdrowotne i prospołeczne).

WF

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Więcej ...