Wernisaż wystawy uczniów7 czerwca w Centrum Kultury MOK Olkusz przy ulicy Szpitalnej 32 odbył się wernisaż wystawy uczniów ZS Nr 1 w Olkuszu. Zaprezentowane prace przedstawiają trzyletni rozwój uczniów w dziedzinie fotografii oraz obróbki graficznej. Tematyka prac obejmuje szerokie spektrum zainteresowań uczniów olkuskiego "Mechanika", a także ukazuje ich wrażliwość estetyczną oraz wrażliwość na środowisko, w którym żyją. Na wystawie można zobaczyć realizacje z zakresu reportażu, portretu, dokumentu, reklamy czy martwej natury. Wystawa zbiega się z uzyskaniem przez uczniów kwalifikacji w zawodzie technik fotografii i multimediów. Prace można oglądać do 26 lipca. Zapraszamy.

Zdjęcia w GALERII.

Rajd językowo sportowyW dniu 29.05.2024 r. odbył się Rajd językowo-sportowy, w którym wzięli udział uczniowie klas I i II ZS Nr 1. Rajd zorganizowała Komisja Języków Obcych w składzie: Pani Aneta Todor, Pani Sylwia Zawada, Pani Anna Pilch-Perlak. Zajęcia sportowe przygotował dla uczestników Pan Krzysztof Jurga. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności językowe poprzez udział w konkursach i quizach językowych oraz wystąpieniach w obcych językach. Wspaniałym dopełnieniem rajdu było ognisko, pieczone kiełbaski oraz słodki poczęstunek. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą zabawę.

Zdjęcia w GALERII.

Wycieczka do Krakowa29 maja 2024 uczniowie klas: 1BSS oraz 1D, wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Krakowa. Głównym celem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Lotnictwa Polskiego, które jest nie tylko skarbcem historii, ale także miejscem, gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością, inspirując kolejne pokolenia do odkrywania i czerpania z bogatej tradycji lotniczej Małopolski, Polski, Europy i świata. Odbyliśmy pasjonującą podróży przez dzieje awiacji. Następnie w ramach szerzenia kultury kinematografii udaliśmy się do kina. To był dobrze spędzony czas.

Zdjęcia w GALERII.

logo zs1

Maj – piękny, pachnący kwitnącymi kasztanami miesiąc był pełen wyzwań, odpoczynku związanego z wycieczkami (w tym 11 zagraniczną wycieczką po Europie), imponujących osiągnięć – m.in. 100% ZDAWALNOŚCI EGZAMINU ZAWODOWEGO – WSZYSCY PRZYSTĄPILI i zajęcie 80 MIEJSCA na prawie 1500 techników. Został zrealizowany prestiżowy projekt realizowany z NBP „Ja znam się na pieniądzach”. Miała także miejsce promocja zawodów nauczanych w Szkole (są najbardziej poszukiwane na rynku pracy), w tym niezwykle atrakcyjnego kierunku TECHNIK WETERYNARII, który ruszy od września 2024 r. w ZS Nr 1 w Olkuszu.

Hiszpania 2024Jak co roku w maju, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w fascynującej 11-dniowej wyprawie na zachód Europy. Tym razem 52 uczniów wraz z opiekunami wyruszyło do Francji, Hiszpanii i Włoch.
Tych wspólnie spędzonych 11 dni to niewątpliwie czas poznania nowych kultur i tradycji, ale również sprawdzian naszych umiejętności językowych. Opaleni i wypoczęci, pełni energii i pozytywnego nastawienia wróciliśmy do Polski. Jesteśmy teraz bogatsi o nowe do świadczenia, wspomnienia i znajomości.
Organizator wycieczki: mgr K. Jurga

Zdjęcia w GALERII.

Wycieczka do WarszawyW związku z realizacją przez ZS Nr 1 w Olkuszu prestiżowego projektu „JA ZNAM SIĘ NA PIENIĄDZACH” wraz z Narodowym Bankiem Polskim, w ramach edukacji ekonomicznej uczniowie Szkoły wraz z pomysłodawczynią projektu – Panią Alicją Chmiest oraz Panią Magdaleną Kosno i Panią Bogusławą Sypień, odbyli w dniach 26-27.05.2024 ekskluzywną, dwudniową wycieczkę do Warszawy.

Zdjęcia w GALERII.

Festiwal PieniądzaZespół Szkół Nr w Olkuszu realizuje od dnia 15.03.2024 r. projekt „JA ZNAM SIĘ NA PIENIĄDZACH” wraz z Narodowym Bankiem Polskim w ramach edukacji ekonomicznej, w kontekście ustanowienia roku 2024 decyzją Senatu RP Rokiem Edukacji Ekonomicznej.
Jest to prestiżowy, treściwy projekt, istotnie pogłębiający wiedzę z zakresu ekonomii i finansów. Działania w jego ramach są realizowane od 15 marca 2024 r (m. in. wykłady, warsztaty z zakresu finansów i ekonomii, konkursy, gra terenowa „W poszukiwaniu olkuskiego trojaka”, wycieczka do Warszawy).

Zdjęcia w GALERII.

80 rocznica bitwy o Monte Cassino

Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu kultywuje pamięć patriotyczną.
W piątek, 17 maja 2024 r., na dzień przed oficjalnymi uroczystościami, uczniowie z klasy 2G, którzy kształcą się w zawodzie Technik logistyk w służbach mundurowych w olkuskim Zespole Szkół Nr 1, po opieką pani Bogusławy Sypień i pana Marka Barczyka, na Starym Cmentarzu w Olkuszu upamiętnili 80. rocznicę bitwy o Monte Cassino.

Brembo logo

W dniu 10 maja 2024 roku uczniowie kas 1 g i 2 e, uczący się na profilach: technik mechanik, technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz technik mechatronik, wraz z nauczycielami odwiedzili firmę Brembo znajdującą się w Dąbrowie Górniczej.

Wiktor Wasiak

Niezmiernie miła wiadomość dotarła do ZS Nr 1 w Olkuszu. Wiktor Wasiak – uczeń klasy 3E Technik mechatronik, pod kierunkiem Pana mgr inż. Marka Maliny - został finalistą trójetapowej Olimpiady Elektroników i Mechatroników ELEKTROMECHATRON w grupie mechatronicznej. Olimpiada jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jej organizatorem jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
Jest to olimpiada wymagająca od uczestników ogromnej wiedzy i umiejętności.
Do zawodów III stopnia zostało zakwalifikowanych nie więcej niż 20 osób. W zawodach III stopnia od Uczestników wymagany był „poziom wiedzy, wymagany do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki w szkole ponadpodstawowej w zakresie treści podstaw programowych przedmiotów zawodowych dla wybranej grupy tematycznej, poszerzony o zagadnienia wskazane w programie merytorycznym olimpiady na zawody III stopnia”. Polegały one na rozwiązaniu zadań tekstowych.

Jestem przedsiębiorczy

Jesteśmy niezmiernie dumni z udziału uczniów szkół podstawowych w konkursie "Jestem przedsiębiorczy - planuję swój biznes”. To wyjątkowe wydarzenie, które pozwoliło uczestnikom zaprezentować swoje przedsiębiorcze umiejętności oraz kreatywność w planowaniu i realizacji własnego biznesu.
Gratulujemy jeszcze raz wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów w realizacji swoich przedsiębiorczych planów oraz rozwoju swoich biznesów!

Zobacz PLAKAT.