logo zs1

W czerwcu 2024 r. można już było poczuć atmosferę zbliżających się wytęsknionych wakacji. W ten jakże radosny nastrój, wpisał się m. in. wyjazd do Niemiec w ramach projektu RoboStem realizowanego z funduszy Unii Europejskiej w zakresie programu Erasmus +; otrzymanie akredytacji w dwóch sektorach programu Erasmus+, którą posiada ZS Nr 1; wizyta uczniów z Technikum Rolniczego w Velence na Węgrzech zorganizowana w ramach projektu finansowanego ze środków Funduszu Wyszehradzkiego V4 Gen „Europejskie trendy w kształtowaniu ogrodów”; udział uczniów Szkoły w Dniach Olkusza - Święcie Srebra. Czerwiec to także czas egzaminów zawodowych –„korony” jakże ciężkiej, wytężonej i efektywnej nauki.

-01.06.2024 – 08.06.2024 - 12 uczniów z klas IIe oraz IIIe w zawodzie Technik mechatronik wyjechało na warsztaty do Niemiec w ramach projektu RoboStem realizowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus + KA210-SCH Akcja 2 Partnerstwa na małą skalę w sektorze Edukacja szkolna wniosek numer: 2023-2-DE03-KA210-SCH-000173511.wyjazd do Niemiec w ramach Erasmus+ ROBOSTEM;
-01-02.06.2024 – podczas Dni Olkusza – Święta Srebra, zaprezentowało się stoisko Policealnej Szkoły Nr 1 w Olkuszu a wolontariusze z ZS Nr 1 w Olkuszu pomagali w sobotę i w niedzielę na stoisku promocyjnym Urzędu Miasta i Gminy Olkusz;
-03.06-14.06.2024 – Egzaminy zawodowe;
-03.06.2024 – głosowanie w sprawie Szkolnych Budżetów Partycypacyjnych – kwota 4000 zł na realizację zwycięskiego zadania – „Stół do bilardu” - pochodzi ze środków Powiatu olkuskiego - organu prowadzącego szkołę; wydarzenie odbywa się w ramach projektu „Młody Olkusz - młodzież na rzecz kształtowania lokalnych polityk” realizowanego przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”; sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033;
-03.06 –07.06.2024 - wizyta uczniów z Technikum Rolniczego w Velence na Węgrzech zorganizowana w ramach projektu finansowanego ze środków Funduszu Wyszehradzkiego V4 Gen „Europejskie trendy w kształtowaniu ogrodów”, realizowanego z węgierskim Technikum Rolniczym im. Entz Ferenc w Velence, a skierowanego do uczniów kształcących się w zawodzie Technik architektury krajobrazu;
-05.06.2024 – ogłoszenie wyników głosowania w sprawie Szkolnych Budżetów Partycypacyjnych;
-05.06.2024 – Mistrzowie Powiatu: Łukasz Widuliński, Bartłomiej Sierszyński i Kacper Stachurski w Powiatowej Licealiadzie w piłce plażowej chłopców wzięli udział w ½ województwa;
-07.06.2024 - z okazji 50-lecia ukończenia Szkoły, odbyło się uroczyste Spotkanie absolwentów rocznika 1973/1974 – dawna klasa Va Technikum Mechaniczne o profilu Budowa maszyn, której wychowawczynią była Pani Felicja Kaliś oraz rocznika 1974/1975 – dawna klasa V Technikum Mechaniczne, której wychowawczynią była Pani Maria Górnik;
-07.06 – 26.07. 2024 –Wernisaż wystawy uczniów ZS Nr 1 w Olkuszu w Centrum Kultury (Cegielnia) ul. Szpitalna 32, Olkusz;
-10.06.2024 – wycieczka klas 2a i 2g do Jaworzna;
-10.06.2024 - Agencja Narodowa Programu @Erasmus+ opublikowała wyniki Akredytacja Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe KA121-VET : przyznana kwota 66 505 EUR Akredytacja Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej KA121-SCH: przyznana kwota 40 510 EUR. Dzięki Akredytacji w dwóch sektorach programu Erasmus+, którą posiada ZS Nr 1, nasi uczniowie i kadra mogą intensywnie rozwijając swoje kompetencje osobiste i zawodowe na arenie międzynarodowej;
-10-12.06.2024 - pięć wolontariuszek z naszej Szkoły uczestniczyło w trzydniowym szkoleniu w Poroninie
w ramach projektu "Młodzież kreuje zaangażowanie-program kształtowania postaw liderskich wśród uczniów olkuskich szkół";
-13.06.2024 - Turniej Wiedzy o Sporcie - "Sport show", zwycięzcą turnieju została drużyna z klasy 3e;

-Czerwcowe wydarzenia czytelnicze: Olkusz i Ziemia Olkuska – historia, tradycja, kultura – w piśmiennictwie i na fotografii; Międzynarodowy Dzień Dziecka; Światowy Dzień Oceanów;
-Czerwiec 2024 – dalszy ciąg naboru do ZS Nr 1 w Olkuszu;
-21.06.2024 - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024.