foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czy już wiesz, gdzie spędzisz kolejne lata nauki? Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu czeka na Ciebie! Dlaczego szkoła z zawodem? Zdobycie zawodu po 3-4 latach nauki (oszczędność czasu i pieniędzy). Możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych lub podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Łatwiejsze zdobycie pracy (poszukiwane zawody, odbyta praktyka zawodowa).

Zespół Szkół Nr 1

im. Stanisława Staszica w Olkuszu

Developed in conjunction with Joomla extensions.

pasek logo

Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
Os priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje
Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego

Okres realizacji: 3.04.2017 r. – 30.09.2020 r.

Wartość projektu: 4 642 578.89 zł (z czego 4 178 321.00 zł stanowi dofinansowanie)

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się na terenie Województwa Małopolskiego oraz nauczycieli uczących w szkołach z terenu Województwa ze szczególnym uwzględnieniem uczniów/uczennic i nauczycieli/-ek ze szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat Olkuski. Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych zwiększające ich szans na zatrudnienie po zakończeniu edukacji, poprzez utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych oraz rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Olkuskiego. Istotnym elementem projektu będzie doposażenie szkół wchodzących w skład Centrum Kompetencji Zawodowych. CKZ będzie oferować wsparcie w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego (wiodące) oraz elektryczno-elektronicznego (uzupełniające).

Centrum Kompetencji Zawodowych zostanie utworzone na bazie istniejącego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu. CKZ otrzyma wsparcie w postaci nowoczesnego sprzętu dydaktycznego i materiałów.

Wsparcie kierowane do uczniów będzie obejmować:
1. realizację kurów i szkoleń zawodowych w formach pozaszkolnych
2. organizację staży oraz staży-wizyt zawodoznawczych
3. realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających
4. realizację ścieżek edukacyjno-zawodowych, które łączą elementy doradztwa zawodowego oraz w/w form
5. wypłatę stypendiów dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych
6. zajęcia dodatkowe uwzględniające współpracę z uczelniami oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym

Wsparcie zostanie skierowane również do nauczycieli:
1. kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
2. studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu zawodowych lub przygotowujące do zastania nauczycielem przedmiotów zawodowych
3. praktyki i staże w przedsiębiorstwach

DOKUMENTY.

1. DEKLARACJA

2. FORMULARZ

3. REGULAMIN

4. UMOWA

 

25 Wrzesień 2018 Szczęśliwy numerek: 25
Polish Czech Dutch English French German Italian Russian Spanish

rodo

ue logo

moodle

dziennik

pomysł

NPRCz

CKiT

podreczniki

Partnerzy szkoły

 

interkonektpzumontersiUElodo drewantranstaktessyskt2000plast metkrakserviscertusmalboxel logicbibliotekaOWENT

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem