foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czy już wiesz, gdzie spędzisz kolejne lata nauki? Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu czeka na Ciebie! Dlaczego szkoła z zawodem? Zdobycie zawodu po 3-4 latach nauki (oszczędność czasu i pieniędzy). Możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych lub podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Łatwiejsze zdobycie pracy (poszukiwane zawody, odbyta praktyka zawodowa).

Zespół Szkół Nr 1

im. Stanisława Staszica w Olkuszu

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Pedagog szkolny mgr Piotr Grzanka

 1. Godziny dyżurów:

Poniedziałek 8.00 – 13.00

Wtorek 8.00 – 13.00 - w tym 8.00 -10.00 CKP ul. Legionów Polskich 1

Środa 8.00 – 13.00

Czwartek 11.00– 16.00

Piątek 8.00 – 13.00

 1. Zakres działań pedagoga:
 •  
  • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 •  
  • określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom uzdolnionym, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 •  
  • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 •  
  • podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki szkolnej w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 •  
  • wspieranie działań opiekuńczo wychowawczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkolnej,
 •  
  • działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 •  
  • współpraca z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą szkoły,
 •  
  • badanie i analizowanie przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć edukacyjnych,
 •  
  • badanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów oraz przedstawianie form i metod przeciwdziałania im,
 •  
  • współpraca z wychowawcami klas i rodzicami w zakresie udzielania pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,
 •  
  • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie organizowania uczniom i rodzicom wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,
 •  
  • przeprowadzanie doradztwa pedagogicznego dla rodziców w kontekście aktualnych zagadnień w ramach indywidualnych kontaktów i zebrań rodzicielskich,
 •  
  • współpraca z rodzicami uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi,
 •  
  • współpraca z opieką społeczną oraz innymi instytucjami wspomagającymi w zakresie niesienia pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej,
 •  
  • współpraca z policją w zakresie zapobiegania patologii i przestępczości wśród nieletnich,

 

 1. Gdzie szukać pomocy:
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olkuszu

ul. L. Polskich 3 tel. 32 647 08 30

 • Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Olkuszu

ul. Piłsudskiego 21 tel. 32 643 39 41

 • Punkt konsultacyjno-konsultacyjny dla osób uzależnionych i ofiar przemocy w Olkuszu ul. Szpitalna 9 od pn. do czw. 18.00 – 20.00 tel. 32 641 37 38
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

Ul. 1000-lecia 15c Tel. 32 611 00 11

 • Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „ Niebieska linia”

Dni powszednie od 14.00-22.00,

Dyżur prawny pn. i pt. od 18.00 -22.00

 • Pomarańczowa linia dla rodziców pijących nastolatków Tel.0800 14 00 68

Dni powszednie od 14.00-22.00

 • Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Krakowie

ul. Św. Katarzyny 3.

tel. 12 430 61 35

Godziny otwarcia poradni:

Poniedziałek 9.00-19.00

Wtorek 9.00-20.00

Środa 9.00-20.30

Czwartek 9.00-17.00

Piątek 9.00-17.00

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie

Czynny całą dobę Kraków ul. Radziwiłłowska 8b tel.0 12 421 92 82

 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Krakowie

ul. Babińskiego 29 tel. 12 653 45 18, 12 652 44 99

 • Anonimowy telefon o przestępstwach „ Powstrzymać przemoc”

Tel . 12 615 22 22

 • Infolinia AA 801 033 242
 • Telefon informacyjny Dotyczący AIDS

Tel. 12 266 09 51

Telefony zaufania

 

 • OGÓLNY TELEFON ZAUFANIA: 012-413-71-33, poniedziałek - niedziela (16 - 21).

 

 • MŁODZIEŻOWY TELEFON ZAUFANIA: 92-88 - poniedziałek - piątek (10 - 14).

 

 • TELEFON ZAUFANIA DLA NARKOMANÓW: 012-262-96-29 (9 - 18).

 

 • TELEFON ZAUFANIA DLA RODZIN NARKOMANÓW: 012-412-77-22, poniedziałek - piątek (16 - 19).

 

 • TELEFON ZAUFANIA, choroby weneryczne: 012-266-09-51, poniedziałek - piątek (9 - 17).

 

 • TELEFON ZAUFANIA DLA KOBIET: 012-422-47-50 - poniedziałki, środy (10 - 13), czwartek (16 - 19), piątek (20 - 24).

 

 • POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD CHORYMI ZE STOMIĄ: 012-285-19-24, 012-636-24-38 - codziennie po godz. 20, 012-424-80-70 - pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godz. 12 - 15.

 

 • OŚRODEK INFORMACJI DLA INWALIDÓW - tel.: 012-422-28-11, czynny w godz. 15 - 17.

 

 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" - ul. Fatimska 17, tel.: 012-641-46-55, 012-641-46-57 - czynne 10 - 14.

 

 • CENTRUM PSYCHIATRII I PSYCHOSOMATYKI "PSYCHOSOMA"(depresje, nerwice, uzależnienia, kryzysy życiowe) - bezpłatny tel.: 0800-271-004 (codziennie 9 - 21).

 

 • DLA SAMOTNYCH - Stowarzyszenia Samopomocy Społecznej "Psyche"- tel.: 012-634-23-66 (pon. - pt. 10 - 18); również grupy wsparcia.

 

 • INFORMACJA o AIDS 958 (automatyczna).

 

 • TELEFON ZAUFANIA W SPRAWIE AIDS: 012-430-61-35 (pon., pt. 17 - 21).

 

 • TELEFON ZAUFANIA DLA KOBIET PO AMPUTACJI PIERSI - klub "Amazonek": 012-422-99-00 wew. 235 (pon. - pt. 10 - 12.30).

 

 • PUBLICZNY OŚRODEK ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZY - ul. Piłsudskiego 29, tel.: 012-422-29-94, pn., śr., pt. 9 - 16, wt., czw. 9 - 18 (bezpłatna pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz prawno-socjalna).

 

 • OŚRODEK ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZY TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI, ul. Lenartowicza 14, tel.: 012-632-11-71, pon., wt. 9 - 15.30, śr., czw. 9 - 18, pt. 9 - 15.

 

 • OŚRODEK ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZY "DZIEŁO POMOCY DZIECIOM", ul. Rajska 10, tel. 012-631-03-00, 012-631-03-04, 012-631-03-05 (całodobowy), pon., śr., czw.: 10 - 17, wt.: 9 - 18, pt.: 8 - 15, sb., nd.: praca z rodzinami w filii ośrodka w Żmiącej i w Krakowie (wsparcie socjalne oraz pomoc psychologiczna, pedagogiczna i prawna dla samotnych matek i ich dzieci).

 

 • DOM OTWARTYCH DRZWI, ul. Różana 5: Pomoc dzieciom i młodzieży w każdej sytuacji. Czeka psycholog, pedagog, a jeżeli chcesz - terapeuta i duszpasterz.

 

 • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I UZALEŻNIEŃ oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ul. Estery 6/1, tel.: 012-421-95-67 (9 - 16).

 

 • PUNKT KONTAKTOWY AA, ul. Dietla 74/6, tel.: 012-431-22-48 (czynny całą dobę).

 

 • PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM I ICH RODZIN, ul. Rozrywka 1, pn. - nd. (8-20), tel. 012-411-41-21. w. 30.

 

 • ALKOHOLOWY TELEFON ZAUFANIA, codz. przez całą dobę, tel. 012-411-60-44.

 

 • KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ (alkohol, hazard, Internet - pomoc uzależnionym i ich rodzinom), ul. Wielicka 73, pn. - pt. (8 - 20), tel. 012-425-57-47.

 

 • INFORMACJA TOKSYKOLOGICZNA, os. Złotej Jesieni 1 (Szpital im. L. Rydygiera), tel.: 012-411-99-99.

 

 • PORADY DLA OSÓB JĄKAJĄCYCH SIĘ - Polski Związek Jąkających się (ul. Dunajewskiego 6/21); tel. 012-422-10-59 pon. 18 - 20.

 

 • TELEFON ZAUFANIA "RODZINA"- 012-422-03-21 (18 - 20).

 

 • STOWARZYSZENIE PRZECIW PRZEMOCY W RODZINIE "PROMYK", Kraków, ul. Radziwiłłowska 8b, tel.: 012-421-82-42 (środy i soboty godz. 17.30 - 19.30).

 

 • OŚRODEK DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ, całodobowy, os. Krakowiaków 46, tel.: 012-425-81-70 (dyżury: psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, prawnika, grupa wsparcia).

 

 • SZKOŁA RODZENIA im. dr Jadwigi Beaupré - al. Słowackiego 48, tel. 012-423-36-66 - zajęcia dla kobiet w ciąży.

Telefony interwencyjne

 

 • OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ - bezpłatna całodobowa pomoc psychologiczna dla osób w kryzysach życiowych - ul. Radziwiłłowska 8b: 012-421-92-82.

 

 • POMOC OFIAROM PRZESTĘPSTW - Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwiłłowska 8b, całodobowo, tel.: 012-421-92-82.
 1. Kontakt e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

learn

25 Czerwiec 2018 Szczęśliwy numerek: 0
Polish Czech Dutch English French German Italian Russian Spanish

rodo

Jak przygotować system UONET+ do wydruku arkuszy ocen i świadectw szkolnych

swiadectwo

 

ue logo

moodle

dziennik

bip

pomysł

nabor

plakat gore

progreso

CKiT

ObrazekWF

podreczniki

Partnerzy szkoły

 

interkonektpzumontersiUElodo drewantranstaktessyskt2000plast metkrakserviscertusmalboxel logicOWENT

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem