Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu - Pedagog szkolny

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czy już wiesz, gdzie spędzisz kolejne lata nauki? Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu czeka na Ciebie! Dlaczego szkoła z zawodem? Zdobycie zawodu po 3-4 latach nauki (oszczędność czasu i pieniędzy). Możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych lub podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Łatwiejsze zdobycie pracy (poszukiwane zawody, odbyta praktyka zawodowa).

Zespół Szkół Nr 1

im. Stanisława Staszica w Olkuszu

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Pedagog szkolny mgr Piotr Grzanka

 1. Godziny dyżurów:

Poniedziałek 8.00 – 13.00

Wtorek 8.00 – 13.00 - w tym 8.00 -10.00 CKP ul. Legionów Polskich 1

Środa 8.00 – 13.00

Czwartek 11.00– 16.00

Piątek 8.00 – 13.00

 1. Zakres działań pedagoga:
 •  
  • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 •  
  • określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom uzdolnionym, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 •  
  • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 •  
  • podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki szkolnej w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 •  
  • wspieranie działań opiekuńczo wychowawczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkolnej,
 •  
  • działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 •  
  • współpraca z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą szkoły,
 •  
  • badanie i analizowanie przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć edukacyjnych,
 •  
  • badanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów oraz przedstawianie form i metod przeciwdziałania im,
 •  
  • współpraca z wychowawcami klas i rodzicami w zakresie udzielania pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,
 •  
  • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie organizowania uczniom i rodzicom wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,
 •  
  • przeprowadzanie doradztwa pedagogicznego dla rodziców w kontekście aktualnych zagadnień w ramach indywidualnych kontaktów i zebrań rodzicielskich,
 •  
  • współpraca z rodzicami uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi,
 •  
  • współpraca z opieką społeczną oraz innymi instytucjami wspomagającymi w zakresie niesienia pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej,
 •  
  • współpraca z policją w zakresie zapobiegania patologii i przestępczości wśród nieletnich,

 

 1. Gdzie szukać pomocy:
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olkuszu

ul. L. Polskich 3 tel. 32 647 08 30

 • Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Olkuszu

ul. Piłsudskiego 21 tel. 32 643 39 41

 • Punkt konsultacyjno-konsultacyjny dla osób uzależnionych i ofiar przemocy w Olkuszu ul. Szpitalna 9 od pn. do czw. 18.00 – 20.00 tel. 32 641 37 38
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

Ul. 1000-lecia 15c Tel. 32 611 00 11

 • Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „ Niebieska linia”

Dni powszednie od 14.00-22.00,

Dyżur prawny pn. i pt. od 18.00 -22.00

 • Pomarańczowa linia dla rodziców pijących nastolatków Tel.0800 14 00 68

Dni powszednie od 14.00-22.00

 • Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Krakowie

ul. Św. Katarzyny 3.

tel. 12 430 61 35

Godziny otwarcia poradni:

Poniedziałek 9.00-19.00

Wtorek 9.00-20.00

Środa 9.00-20.30

Czwartek 9.00-17.00

Piątek 9.00-17.00

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie

Czynny całą dobę Kraków ul. Radziwiłłowska 8b tel.0 12 421 92 82

 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Krakowie

ul. Babińskiego 29 tel. 12 653 45 18, 12 652 44 99

 • Anonimowy telefon o przestępstwach „ Powstrzymać przemoc”

Tel . 12 615 22 22

 • Infolinia AA 801 033 242
 • Telefon informacyjny Dotyczący AIDS

Tel. 12 266 09 51

Telefony zaufania

 

 • OGÓLNY TELEFON ZAUFANIA: 012-413-71-33, poniedziałek - niedziela (16 - 21).

 

 • MŁODZIEŻOWY TELEFON ZAUFANIA: 92-88 - poniedziałek - piątek (10 - 14).

 

 • TELEFON ZAUFANIA DLA NARKOMANÓW: 012-262-96-29 (9 - 18).

 

 • TELEFON ZAUFANIA DLA RODZIN NARKOMANÓW: 012-412-77-22, poniedziałek - piątek (16 - 19).

 

 • TELEFON ZAUFANIA, choroby weneryczne: 012-266-09-51, poniedziałek - piątek (9 - 17).

 

 • TELEFON ZAUFANIA DLA KOBIET: 012-422-47-50 - poniedziałki, środy (10 - 13), czwartek (16 - 19), piątek (20 - 24).

 

 • POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD CHORYMI ZE STOMIĄ: 012-285-19-24, 012-636-24-38 - codziennie po godz. 20, 012-424-80-70 - pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godz. 12 - 15.

 

 • OŚRODEK INFORMACJI DLA INWALIDÓW - tel.: 012-422-28-11, czynny w godz. 15 - 17.

 

 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" - ul. Fatimska 17, tel.: 012-641-46-55, 012-641-46-57 - czynne 10 - 14.

 

 • CENTRUM PSYCHIATRII I PSYCHOSOMATYKI "PSYCHOSOMA"(depresje, nerwice, uzależnienia, kryzysy życiowe) - bezpłatny tel.: 0800-271-004 (codziennie 9 - 21).

 

 • DLA SAMOTNYCH - Stowarzyszenia Samopomocy Społecznej "Psyche"- tel.: 012-634-23-66 (pon. - pt. 10 - 18); również grupy wsparcia.

 

 • INFORMACJA o AIDS 958 (automatyczna).

 

 • TELEFON ZAUFANIA W SPRAWIE AIDS: 012-430-61-35 (pon., pt. 17 - 21).

 

 • TELEFON ZAUFANIA DLA KOBIET PO AMPUTACJI PIERSI - klub "Amazonek": 012-422-99-00 wew. 235 (pon. - pt. 10 - 12.30).

 

 • PUBLICZNY OŚRODEK ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZY - ul. Piłsudskiego 29, tel.: 012-422-29-94, pn., śr., pt. 9 - 16, wt., czw. 9 - 18 (bezpłatna pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz prawno-socjalna).

 

 • OŚRODEK ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZY TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI, ul. Lenartowicza 14, tel.: 012-632-11-71, pon., wt. 9 - 15.30, śr., czw. 9 - 18, pt. 9 - 15.

 

 • OŚRODEK ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZY "DZIEŁO POMOCY DZIECIOM", ul. Rajska 10, tel. 012-631-03-00, 012-631-03-04, 012-631-03-05 (całodobowy), pon., śr., czw.: 10 - 17, wt.: 9 - 18, pt.: 8 - 15, sb., nd.: praca z rodzinami w filii ośrodka w Żmiącej i w Krakowie (wsparcie socjalne oraz pomoc psychologiczna, pedagogiczna i prawna dla samotnych matek i ich dzieci).

 

 • DOM OTWARTYCH DRZWI, ul. Różana 5: Pomoc dzieciom i młodzieży w każdej sytuacji. Czeka psycholog, pedagog, a jeżeli chcesz - terapeuta i duszpasterz.

 

 • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I UZALEŻNIEŃ oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ul. Estery 6/1, tel.: 012-421-95-67 (9 - 16).

 

 • PUNKT KONTAKTOWY AA, ul. Dietla 74/6, tel.: 012-431-22-48 (czynny całą dobę).

 

 • PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM I ICH RODZIN, ul. Rozrywka 1, pn. - nd. (8-20), tel. 012-411-41-21. w. 30.

 

 • ALKOHOLOWY TELEFON ZAUFANIA, codz. przez całą dobę, tel. 012-411-60-44.

 

 • KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ (alkohol, hazard, Internet - pomoc uzależnionym i ich rodzinom), ul. Wielicka 73, pn. - pt. (8 - 20), tel. 012-425-57-47.

 

 • INFORMACJA TOKSYKOLOGICZNA, os. Złotej Jesieni 1 (Szpital im. L. Rydygiera), tel.: 012-411-99-99.

 

 • PORADY DLA OSÓB JĄKAJĄCYCH SIĘ - Polski Związek Jąkających się (ul. Dunajewskiego 6/21); tel. 012-422-10-59 pon. 18 - 20.

 

 • TELEFON ZAUFANIA "RODZINA"- 012-422-03-21 (18 - 20).

 

 • STOWARZYSZENIE PRZECIW PRZEMOCY W RODZINIE "PROMYK", Kraków, ul. Radziwiłłowska 8b, tel.: 012-421-82-42 (środy i soboty godz. 17.30 - 19.30).

 

 • OŚRODEK DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ, całodobowy, os. Krakowiaków 46, tel.: 012-425-81-70 (dyżury: psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, prawnika, grupa wsparcia).

 

 • SZKOŁA RODZENIA im. dr Jadwigi Beaupré - al. Słowackiego 48, tel. 012-423-36-66 - zajęcia dla kobiet w ciąży.

Telefony interwencyjne

 

 • OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ - bezpłatna całodobowa pomoc psychologiczna dla osób w kryzysach życiowych - ul. Radziwiłłowska 8b: 012-421-92-82.

 

 • POMOC OFIAROM PRZESTĘPSTW - Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwiłłowska 8b, całodobowo, tel.: 012-421-92-82.
 1. Kontakt e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

learn

20 Sierpień 2018 Szczęśliwy numerek: 0
Polish Czech Dutch English French German Italian Russian Spanish

rodo

ue logo

moodle

dziennik

bip

pomysł

nabor

Outlook

progreso

hasło

CKiT

ObrazekWF

podreczniki

Partnerzy szkoły

 

interkonektpzumontersiUElodo drewantranstaktessyskt2000plast metkrakserviscertusmalboxel logicOWENT

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem