Aktualności

32-300 Olkusz,
ul. Górnicza 12

+48 32 643 04 50
szkola@zs1olkusz.edu.pl

Marek
Odsłony: 142

drewno kort

W dniu 4 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu odbyło się spotkanie uczniów Szkoły z Kuratorem Zawodowym ds. Dorosłych Sądu Rejonowego w Olkuszu Panem Krzysztofem Kajdą na temat praworządności i zapobiegania łamaniu prawa przez uczniów nieletnich i pełnoletnich zorganizowane w ramach współpracy Szkoły z Sądem Rejonowym w Olkuszu.
Pogadankę zorganizowała Pani Beata Wesołowska oraz Panie pedagog: Ewelina Haberka i Bogusława Sypień.

Uczniowie uzyskali wiedzę na temat profilaktyki przestępczości oraz konsekwencji popełnionych przestępstw (m. in. palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i środków psychoaktywnych, rozbojów, kradzieży, bójek, oszustw, paserstwa, agresji wobec nauczycieli). Przedmówca podawał także przykłady przestępstw oraz ich prawne skutki ku przestrodze oraz w celu podniesienia świadomości prawnej młodzieży.
Na spotkaniu podkreślono, że „nawet niewielki błąd z młodości obarczony odpowiedzialnością karną rzutuje na całe dorosłe życie” a „jakakolwiek forma agresji w świetle prawa jest przejawem demoralizacji i podlega karze”.
Młodzież zadawała pytania i uzyskiwała stosowne odpowiedzi.