Aktualności

32-300 Olkusz,
ul. Górnicza 12

+48 32 643 04 50
szkola@zs1olkusz.edu.pl

Marek
Odsłony: 116

Velvet

W marcu 2019 została zawarta umowa patronacka pomiędzy Zespołem Szkół Nr 1 w Olkuszu, a firmą Velvet CARE sp. z o.o. - liderem produktów wyrobów higienicznych w Polsce. Fakt podpisania tej umowy uroczyście ogłosiła Dyrektor ZS Nr 1 w Olkuszu Pani Aldona Nowicka rozpoczynając III Targi Pracy w Szkole w dniu 27.03.2019 r.
Priorytetem Stron umowy jest współdziałanie na rzecz dobrego przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy, a w szczególności wsparcie kształcenia praktycznego, gdyż Strony powinny być uzupełniającymi się nawzajem miejscami zdobywania wiedzy i umiejętności.
Patronatem zostały objęte zawody: Technik mechanik, Technik elektryk, Technik elektronik, Technik mechatronik.