Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

ContentGimnazjalisto!
Czy już wiesz, gdzie spędzisz kolejne lata nauki?
Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu czeka na Ciebie!

Opiekun medyczny - nowy zawód!

Opiekun medyczny - nowy zawód!


Zawód Opiekun Medyczny jest niezbędny do zabezpieczenia realizacji świadczeń opiekuńczo-higienicznych nad osobami chorymi, a w szczególności nad osobami niesamodzielnymi.

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie potrafił m.in.:

* rozpoznawać i rozwiązywać problemy opiekuńcze osób chorych i niesamodzielnych,

* aktywizować osoby chore i niesamodzielne do zwiększania samodzielności życiowej oraz podtrzymywania aktywności społecznej,

* pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych,

* współdziałać z zespołem terapeutycznym w zakresie działań pielęgnacyjnych w placówkach opieki zdrowotnej i warunkach domowych oraz wspierać personel medyczny w opiece nad pacjentem,

* udzielać wsparcia emocjonalnego chorym i ich rodzinom,

* popularyzować zachowania prozdrowotne.

Perspektywy zatrudnienia

W wyniku pogarszającego się stanu zdrowia społeczeństwa zawód Opiekuna Medycznego będzie poszukiwanym zawodem w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia takich jak:

* zakłady opiekuńczo - lecznicze,

* szpitale- odziały szpitalne,

* ośrodki, domy pomocy społecznej,

* niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej,

* środowiskowe domy pomocy, hospicja,

* fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Kierunek "opiekun medyczny" jest szkołą zawodową dla dorosłych.

Zgodnie z art. 3 pkt 15 ustawy o systemie oświaty szkoła dla dorosłych jest szkołą, w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której przyjmowane są osoby mające ukończone 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym przyjmowane są do szkoły.

Wymagane orzeczenie lekarskie o przydatności do zawodu opiekun medyczny wydane przez lekarza z Poradni Medycyny Pracy.

Wygenerowano w sekund: 0.53
4,762,395 unikalne wizyty