Szczęśliwy numerek
na dzień 16.09.2014 r.
21

Ostatnie artykuły

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Jubileusz

Rajd integracyjny klas I

Rajd integracyjnych klas I

 

W dniach 10 i 11 września, jak co roku klasy pierwsze naszej szkoły wzięły udział w integracyjnym rajdzie pieszym. Trasa rajdu przebiegała malowniczą okolicą Doliny Będkowskiej, a naszym celem było dotarcie do bazy turystycznej o wdzięcznej nazwie „Brandysówka” położonej u stóp Sokolicy nad rzeką Będkówką. Na miejscu wszystkie klasy wraz ze swoimi wychowawcami wzięły udział w zawodach sportowych i w grach pamięciowych. Rywalizacja między klasami była bardzo wyrównana, nie brakowało sytuacji wywołujących wybuchy śmiechu.

Inauguracja obchodów 115-lecia ZS Nr 1 w Olkuszu

Piknik

 

Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu, w roku szk. 2014/2015 obchodzi Jubileusz 115-lecia swojego istnienia. Inauguracja obchodów jubileuszowych miała miejsce 7 września 2014 r., podczas Powiatowego Pikniku Rodzinnego „Usłysz mnie” - Dnia Promocji Rodzicielstwa Zastępczego, którego współorganizatorem był ZS Nr 1 CKU. Wydarzenie odbyło się na terenie pięknego i nowoczesnego Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Wybór popularnego „Mechanika” jako miejsca tak szlachetnego przedsięwzięcia, jakim jest I Powiatowy Piknik Rodzinny nie jest przypadkowy. Szkołę przy ul. Górniczej 12 oraz pieczę zastępczą łączy bowiem wspólna idea. Jest nią troska o dobre wykształcenie młodzieży, której środowisko domowe stanowi nie tylko rodzina biologiczna ale również rodzina zastępcza.

Stowarzyszenie Dobroczynne Res Sacra Miser w Olkuszu

Res Sacra Miser

 

 

 

 

 

Poszukiwani młodzi liderzy– zgłoś się już dziś! Stowarzyszenie Dobroczynne Res Sacra Miser w Olkuszu rozpoczyna realizację nowego projektu skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu olkuskiego. Do 19 września trwa nabór młodych liderów do udziału w projekcie „Młodzież w działaniu – olkuska szkoła liderów”. Jeśli masz za sobą doświadczenie w pracy społecznej, jesteś liderem w grupie, umiesz przekonać do swoich pomysłów innych – czekamy właśnie na Ciebie.

Spotkanie z Rodzicami w ZS Nr 1 CKU w Olkuszu

Dyrektor

 

W dniu 5 września 2014 r. w Zespole Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Olkuszu odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów. Aldona Nowicka – Dyrektor ZS Nr 1 CKU serdecznie witając rodziców uczniów klas pierwszych, przedstawiła zebranym kadrę kierowniczą szkoły, wychowawców oraz ich asystentów, omówiła zmiany dotyczące kształcenia zawodowego, poinformowała o ofercie bezpłatnych kursów unijnych. Rodzice otrzymali informacje dotyczące m. in. współpracy szkoły z pracodawcami, staży wakacyjnych, stypendiów oferowanych przez pracodawców dla najlepszych uczniów. Rodzice uczniów pozostałych klas uczestniczyli w zebraniach z wychowawcami oraz ich asystentami. Wrześniowe zebranie z rodzicami 2014 odbyło się w roku Jubileuszowym 115-lecia ZS Nr 1 - największej szkoły technicznej w powiecie olkuskim, posiadającej szeroką perspektywę edukacyjną i wychowawczą.

I Powiatowy Piknik Rodzinny "USŁYSZ MNIE"

RodzicielstwoI Powiatowy Piknik Rodzinny "USŁYSZ MNIE" - Dzień promocji rodzicielstwa zastępczego
7 września 2014 r. Organizowany przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu oraz współorganizatora Zespół Szkół Nr 1
im. Staniasława Staszica w ramach inauguracji obchodów 115-lecia istnienia szkoły odbędzie się w ZS Nr 1 w Olkuszu - "Mechanik" - CKU ul. Górnicza 12.

Program:
1. Rozpoczęcie części oficjalnej - g. 11:00 - 12:00
2. Część artystyczna - g. 12:00 - 15:00
3. Piknik rodzinny - g. 12:00 -15:00
4. Część edukacyjn i relaksacyjna oraz podróż w świat technik i nowoczesnych technologii - g. 12:00 - 15:00

Kiermasz podręczników szkolnych

Kiermasz

 

W dniu 3 września 2014 r. w ZS Nr 1 odbył się kiermasz podręczników szkolnych. Kiermaszowa oferta podręczników była bogata, a ich ceny przystępne. Było w czym wybierać. Organizatorką kiermaszu była Pani Małgorzata Żurek (Samorząd Szkolny), a opiekę nad młodzieżą podczas eventu sprawowali: Pani Edyta Kuźniak i Pan Piotr Grzanka. Giełda podręczników jest w naszej szkole wydarzeniem cyklicznym i zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów.

Wrzesień 1939

   "When they come to burn the house down..." - "Kiedy przyjdą podpalić dom..." Zespół IPN TV prezentuje film edukacyjny dotyczący losów Polski w czasie II Wojny Światowej. Jego tytuł został zaczerpnięty z wiersza Władysława Broniewskiego "Bagnet na broń". Utwór ten, powstały jeszcze przed wojną i utrzymany w duchu poezji tyrtejskiej, miał być apelem do wszystkich Polaków. Prezentowany materiał filmowy ma za zadanie w możliwie zwięzły sposób ukazać zmagania Polski i Polaków w walce o odzyskanie niepodległości, począwszy od genezy wojny, poprzez agresję dwóch totalitarnych reżimów, okupacyjny terror, bohaterską walkę z okupantami, a skończywszy na pozornym wyzwoleniu i przejmowaniu władzy przez komunistów. W filmie wykorzystano relacje świadków historii znajdujące się w zasobach Archiwum Historii Mówionej Sekcji Notacji i Opracowań Multimedialnych IPN, a także archiwalne fotografie i materiały prasowe.

Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2014/2015 w ZS Nr 1 CKU w Olkuszu

Rozpoczęcie roku

 

W dniu 1 września 2014 r. w Zespole Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Olkuszu, odbyła się Powiatowa Inauguracja roku szkolnego 2014/2015. W uroczystości wzięli udział zaproszeni Goście: Barbara Rzońca - Starosta Powiatu Olkuskiego, Robert Herzyk - Przewodniczący Rady Powiatu, Waldemar Mendak Dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego, Dyrekcja ZS Nr 1 CKU, uczniowie i nauczyciele.

Aldona Nowicka - Dyrektor ZS NR 1 CKU witając przybyłych Gości i społeczność szkolną, podkreśliła wkład popularnego „Mechanika” w rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie. Współpraca z pracodawcami (płatne staże, stypendia dla najlepszych uczniów, gwarantowane umowy o pracę), wolontariat, realizacja prestiżowych projektów unijnych, wyjazdy integracyjne, korzystanie z platformy e-Moodle, nowoczesna baza dydaktyczna, rodzinna atmosfera – to atuty ZS Nr 1 CKU.

Rządowy program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna"

W 2014 r. programem będą objęci uczniowie

- klas III technikum, zasadniczej szkoły zawodowej pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł. netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych)

- uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. nr 256. poz. 2572
z póź. zm.)

Wnioski do pobrania u pedagoga szkolnego, termin składania to 9.09.2014 r.

Podręczniki szkolne 2014/2015

Wygenerowano w sekund: 0.23
3,929,764 unikalne wizyty